کلمه کلیدی خود را وارد کنید

فیلم ویندو‌پک

فیلم ویندو‌پک

در فیلم پلی اتیلن
درباره محصول

فیلم های مخصوص ویندوپک با استفاده از تکنولوژی Blowing تولید می شود و دارای انعطاف و کشش پذیری بالایی است.
این محصول عمدتاً در جعبه های دستمال کاغذی کاربرد مصرف دارد.

فیلم مخصوص ویندوپک دارای ویژگی های ذیل می باشد:

• شفافیت بالا
• قابلیت ارتجاعی
• دوخت پذیری
• تریتمنت ( جذب بهتر چسب)
• تنوع عرض و ضخامت