با توجه به افزایش روز افزون کیفیت محصولات در شرکت پوشان پلاستیک که با تکیه بر علم و دانش روز و نیروی انسانی مجرّب حاصل شده ، صادرات و معرفی این محصولات به کشور های خارجی از اهداف این مجموعه در سال آتی بوده است .

این هدف در ابتدای سال ۱۳۹۲ تدوین و پس از فراهم سازی مقدماتی همچون بررسی کالاهای مصرفی در کشورهای همسایه و سرانه مصرف آن( با توجه به هزینه های بالای حمل و نقل) امکان همسان سازی تولیدات مجموعه با نیاز این کشور ها و همچنین  بررسیِ محدودیت های عرضه این محصولات در کشورهای مذکور و برداشتن موانع موجود به مرحله تولید و اجرا در آمد.

این امر از ابتدای سال ۱۳۹۶ با تشکیل واحد مستقل و مجرب صادرات و همچنین اعطای نمایندگی به برخی از افراد با تجربه ( و دارای دانش مرتبط ) در کشورهای همسایه شکل جدی تری به خود گرفت . تا جایی که در حال حاضر ۱۰% از فیلم های پلی اتیلن ،  ۱۰% از فیلم های شرینگ و ۱۰% از تولیدات فیلم استرچ این مجموعه به صورت مستقیم  به کشور های مجاور ( و غیر مجاور ) صادر شده که طبق آخرین برنامه ریزی سالیانه این آمار تا پایان سال ۱۳۹۸ با حدود ۵% رشد مثبت همراه خواهد بود .