هفت اصل که در هنگام انتخاب فیلم استرچ باید به آن توجه کرد

عدم وجود چروک، خطوط ممتد و یا پارگی روی سطح رول وجود این موارد بر روی سطح رول می تواند ناشی از وجود اختلاف ضخامت در سطح فیلم، فرآیند تولید غیر اصولی و یا عدم رعایت نکات لازم در بسته بندی محصول باشد. نبود سوراخ و یا ذرات جامد ملموس روی سطح فیلم این موارد نشانگر ایرادات فنی در تولید محصول بوده که ذوب نشدن گرانول ها و سایر افزودنی ها می تواند دلیل اصلی آن باشد. وجود این ذرات یا پارگی حاصل از آن ( انجام  نشدن کامل و ممتد فرآیند تولید) می تواند باعث پارگی در هنگام مصرف …

هفت اصل که در هنگام انتخاب فیلم استرچ باید به آن توجه کرد Read More »