ماموریت

شرکت پوشان پلاستیک تولیدکننده انواع فیلم های پلی اتیلن، الگوی تضمین کیفیت خود را بر مبنای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 انتخاب و ضمن در نظر گرفتن الزامات قانونی از طریق انجام اقدامات ذیل محصولاتی مطابق با خواست مشتریان و سایر طرف های ذینفع تولید و عرضه می نماید.
– افزایش دانش و مهارت فنی پرسنل با اجرای برنامه های آموزشی
– افزایش سطح رضایتمندی مشتریان از طریق کاهش میزان شکایات و بهبود شاخص تحویل به موقع محصولات
– بهبود مستمر فرایندها و فعالیت های جاری از طریق فراهم آوری منابع و راهکارهای منتج از فعالیت های گروهی
– درک نیازها و انتظارات مشتریان، تولید و عرضه محصولات منطبق با نیازمندی های ایشان
– کاهش هزینه های تولید و دستیابی به ضایعات حداقل

چشم انداز

قرارگرفتن در بین ده شرکت برتر تولیدکننده و صادرکننده فیلم های پلی اتیلن در ایران

اسکرول به بالا